Six Man Tag Team Match

Sugiura-gun (Hajime Ohara & NOSAWA Rongai) & Kinya Okada defeated Hi69, Junta Miyawaki & Minoru Tanaka

Single Match

Dragon Bane defeated El Hijo de Canis Lupus

Six Man Tag Team Match

Stinger (Atsushi Kotoge, Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa) defeated RATEL’S (Daisuke Harada, Tadasuke & YO-HEY)

Eight Man Tag Team Match

Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi defeated 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm), Akitoshi Saito & Masao Inoue

GHC Junior Heavyweight Title Match

HAYATA (c) defeated Chris Ridgeway

Six Man Tag Team Match

Hideki Suzuki, Kazuyuki Fujita & Takashi Sugiura defeated Kongoh (Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura)

Single Match

Go Shiozaki defeated Katsuhiko Nakajima