Dark Match

Masaki Morihiro defeated Kosuke Sato

Saikyou Tag League 2019 Semi Final Match

Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi defeated Okami (Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani)

Saikyou Tag League 2019 Semi Final Fluorescent Lighttubes & Tack Strip Death Match

Rickey Shane Page & Ryuji Ito defeated Crazy Lovers (Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto)

Eight Man Tag Team Match

Drew Parker, El Lindaman, Kazuki Hashimoto & Shinobu defeated Alex Zayne, Kota Sekifuda, Tatsuhiko Yoshino & Yuya Aoki

Six Man Tag Team Match

Kazumi Kikuta, Ryuichi Kawakami & Yuko Miyamoto defeated Abdullah Kobayashi, Hideki Suzuki & Orca Uto

Death Match

Kankuro Hoshino & Masaya Takahashi defeated Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa

Six Man Tag Team Match

Ryota Hama, T-Hawk & Yasufumi Nakanoue defeat Akira Hyodo, Daisuke Sekimoto & Takuho Kato

Saikyou Tag League 2019 Final Hardcore Match

Shigehiro Irie & Yuji Okabayashi defeated Rickey Shane Page & Ryuji Ito